Prawo łowieckie - Ustawa napisana od nowa


22 grudnia grupa posłów PiS przedstawiła nowy projekt prawa łowieckiego (w sporej części bazujący na rozwiązaniach obowiązującego dokumentu). Realizuje on m.in. ostatni wyrok TK, stwierdzający niedostateczną ochronę interesów prawnych właścicieli nieruchomości objętych obwodem łowieckim (czas na zmianę zaskarżonego art. 27 mija 21 stycznia).

Pełna treść
>>>

Dział:
Numer: Las Polski 1/2016, strona 5