Kolejna jazda ekologów: Karpaty


Aktywiści ekologiczni zażądali wyłączenia z gospodarki leśnej blisko połowy lasów na południowym wschodzie kraju. Zgodnie z regułą, że „im większe kłamstwo, tym łatwiej ludzie w nie uwierzą”, utrzymują, że dewastowane są niczym puszcza amazońska.
Dział: Opinie
Numer: Las Polski 1/2016, strona 8-10

Pobierz artykuł w formacie PDF