Powierzchnia lasów. Definicja definicji nierówna


Kluczowe znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym ma stosowana definicja lasu. Różnice w definiowaniu lasów przez poszczególne gremia powodują, że ich powierzchnia nie jest wielkością stałą – nie można jej dokładnie ustalić.
Dział:
Numer: Las Polski 24/2015, strona 24-26

Pobierz artykuł w formacie PDF