Idee Strategii Lasów Państwowych


Spełnianie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych oraz dobrze administrowana i sprawna organizacja zarządzająca wspólnym dobrem, jakim są lasy. Takie cele przyświecają Strategii Lasów Państwowych.
Dział: Polemiki
Numer: Las Polski 23/2015, strona 24-26

Pobierz artykuł w formacie PDF