Racjonalność puka do leśnictw


Stopień trudności gospodarowania (STG) leśnictw klasyfikuje je do siedmiu grup trudności. Ten instrument doradczy, wyrażający jedną liczbą skwantyfikowane obciążenie pracą leśniczego, pozwoli – zdaniem autorów projektu – racjonalizować granice leśnictw, lepiej organizować w nich pracę, trafniej kształtować obsady i sprawiedliwej wynagradzać.
Dział: Badania naukowe
Numer: Las Polski 23/2015, strona 8-11

Pobierz artykuł w formacie PDF