Zamieranie modrzewia w północno-wschodniej Polsce


Modrzewie dołączyły do grupy masowo zamierających gatunków. Przyczyny nie są znane, a obumieranie przebiega w zaskakująco szybkim tempie. Problem w dużej mierze dotyczy północno-wschodnich regionów kraju i badania właśnie tamtejszych modrzewi mają dać odpowiedź, jak im pomóc.

Dział:
Numer: Las Polski 10/2015, strona 16

Pobierz artykuł w formacie PDF