Leśny alpinizm


Do najcenniejszych leśnych baz nasiennych, o wysokiej wartości genetycznej i hodowlanej, należą m.in. wyłączone drzewostany nasienne (z których pozyskuje się leśny materiał rozmnożeniowy należący do kategorii wyselekcjonowany) oraz drzewa mateczne (wykorzystywane do produkcji LMR kat. kwalifikowany).
Autor: Marek Bodył
Numer: Las Polski 24/2011, strona 2

Pobierz artykuł w formacie PDF