Obie strony nauczyły się dogadywać


Podstawowym celem Lasów Państwowych jest prowadzenie gospodarki leśnej, która wiąże się z pozyskiwaniem drewna. Ich zasługi dla ochrony przyrody są bezsprzeczne, jednak potrzebne jest rozdzielenie funkcji zarządczych od wykonawczych – mówi dr Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody.

Dział:
Numer: Las Polski 24/2014, strona 7

Pobierz artykuł w formacie PDF