Z zagranicy - Nadresnia-Paltynat, Niemcy - Gwarancja etatów w nadleśnictwach


Lasy Krajowe Nadrenii-Palatynatu zawarły z zakładowymi reprezentacjami leśników, leśnymi związkami zawodowymi i Związkiem Leśników Niemieckich (BDF) porozumienie w sprawie utrzymania liczby miejsc pracy w lasach państwowych landu na poziomie co najmniej 1461 pełnych etatów.

Pełna treść >>>


Autor: A.S.
Dział:
Numer: Las Polski 23/2014, strona 33