Bobrza czkawka


Sposóbgromadzenia danych nt. gatunków naturowych przywodzi na myśl tytuł programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”. Odzwierciedlenia tej metody nie ma w dokumentach – tam są tylko liczby. Urzędowe.

Dział:
Numer: Las Polski 23/2014, strona 26

Pobierz artykuł w formacie PDF