Cis chroniony aktywnie


Większość gatunków cennych i zagrożonych wyginięciem nie może liczyć na to, że „przyroda sama sobie poradzi”. Do takich m.in. należy cis, niegdyś liczny w całej Polsce, poddany ochronie gatunkowej i chroniony w rezerwatach. Co ważniejsze – od kilkunastu lat objęty intensywnymi działaniami ochronnymi.

Dział:
Numer: Las Polski 12/2014, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF