Narodowy Program Leśny bez hodowli selekcyjnej?


Chcielibyśmy podzielić się refleksjami w ramach dyskusji nad Narodowym Programem Leśnym. Przemyśleń nasuwających się po lekturze Rekomendacji do NPL z pierwszego panelu ekspertów „Klimat – Lasy i drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse”, który odbył się 18 czerwca 2013 r. w Sękocinie Starym. 

Dział:
Numer: Las Polski 11/2014, strona 17

Pobierz artykuł w formacie PDF