Coraz trudniej chronić lasy


Gradacji owadów zagrażających trwałości lasów nie można wyeliminować. Niestety już tylko trzy pestycydy dopuszcza się do stosowania w lasach. Coraz większą wagę trzeba przywiązywać do integrowania różnych metod ochrony drzewostanów.

Dział:
Numer: Las Polski 9/2014, strona 8

Pobierz artykuł w formacie PDF