Gorące tematy – po naradzie specjalistów ochrony ppoż.


Doroczne spotkanie miało miejsce 25 marca w Sękocinie. Tematykę narady zdominowały konieczność modernizacji systemu łączności radiowej w LP, sposób alarmowego określania zagrożenia na poligonach oraz procedura wycinania drzew na poszerzanych pasach przeciwpożarowych. Poruszono także problem meteorologicznych puktów pomiarowych (MPP) – w tym roku każde nadleśnictwo samodzielnie będzie musiało zadbać o jego obsługę. 

Dział:
Numer: Las Polski 8/2014, strona 7

Pobierz artykuł w formacie PDF