Od redakcji


Gdy w 2012 r. w Malinówce odbywała się Krajowa Konferencja Hodowlana Lasów Państwowych, jeden z wniosków, jaki postawili zebrani, brzmiał: potrzeba radykalnej zmiany regionalizacji nasiennej. Radykalnej, bo też atmosfera wokół regionów nasiennych zdawała się radykalizować.

Dział:
Numer: Las Polski 7/2014, strona 3

Pobierz artykuł w formacie PDF