Lasy w polskich konstytucjach


Projektowany wpis do Konstytucji, gwarantujący w naszym kraju ochronę lasów, wcale nie będzie „bezprecedensowy”. To niejako powrót do zapisu w konstytucjach z 1952 i 1976 roku. Zmienia się charakter – z ideowo-socjalistycznego na uznający lasy za dobro wspólne, dziedzictwo narodowe.

Dział:
Numer: Las Polski 5/2014, strona 7

Pobierz artykuł w formacie PDF