Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka w Beskidach


Zamieranie świerczyn w Beskidach Śląskim i Żywieckim rodzi obawy związane z utratą lub ograniczeniem zasobów genowych tego gatunku w regionie. Czy mamy powody do zmartwień? Odpowiedzi udzielają badania genetyczne odnowień naturalnych powstałych po rozpadzie drzewostanów.

Dział:
Numer: Las Polski 24/2013, strona 14

Pobierz artykuł w formacie PDF