Pestycydów coraz mniej


Prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew przewiduje, że zagrożenie drzewostanów przez szkodliwe owady będzie się w tym roku utrzymywać na poziomie zbliżonym do ubiegłego. Największym problemem ochroniarzy jest jednak ciągły wzrost zwierzyny i powodowane przez nią uszkodzenia. Dramatycznie przedstawia się też sytuacja ograniczonej liczby środków ochrony roślin możliwych do stosowania w leśnictwie.

Dział:
Numer: Las Polski 11/2013, strona 14

Pobierz artykuł w formacie PDF